GODE RÅD TIL SUCCESFULDE SPARRINGSFORLØB

Gode råd generelt:

 • Aftal en møderække på 7 -8 møder iht. kontrakt og fastlæg mindst 3 møde-tidspunkter fremover
 • Fremlæg dagsordenpunkter til de kommende møder og bestem hvem gør hvad til næste gang
 • Udarbejd en dagsorden til møderne og fremsend den 3- 5 dage før mødet
 • Forbered jer til møderne
 • Gå i sparrings-mode
 • Giv feedback i forbindelse med møderne
 • Skriv logbog, skriv mødereferat – der rundsendes 3 dage efter mødet til deltagere
 • Beslut: hvem er mødeleder, hvem udarbejder dagsorden til næste møde, hvem tager referat på skift, hvor  holdes møder, kontaktform mellem møderne
 • Gør meget klart, at det er medlemmerne der er den udførende part i indlæg og opgaver i sparringsforløbet

 

Om at lytte til sine iværksættere mere end til sig selv: 

 • Man kan ikke lytte, når man har munden fuld af ord.
 • Opgaven er at iværksætteren bliver klogere, får klargjort sine tanker og selv udvikler nye vinkler og ideer.

Hvad det ikke er godt at gøre:

 • Bagatellisere
 • Fortælle en masse om egne erfaringer
 • Være belærende
 • Give for mange gode råd og løsningsforslag

 

Hvad det er godt at gøre:

 • Høre ordentligt efter
 • Vise at du forstår iværksætterens situation
 • Repetere indimellem hvad du har hørt iværksætteren sige
 • Stille spørgsmål ud fra det du har hørt

 

Tid og sted:

 • Vælg et tidspunkt der virkelig passer alle parter, og hvor der er tid til fordybelse
 • Vælg et sted der er rart, og skab en inspirerende og effektiv atmosfære
 • Evaluer hvert møde i fællesskab – hvordan kan vi forbedre det til næste møde